1Бужієвська Т.І. Основи медичної генетики/Т.І. Бужієвська. - 2001