1Калюжний Е. Як стати і бути багатим:Філософія індивідуального успіху/Е. Калюжний. - 2006