1Економіка України за січень- травень 2007р. // Урядовий кур'єр, 2007. т.22 черв. .-С.1,5