1Закон України Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генитично модифікованих організмів.,31.05.07 №1103-5 // Урядовий кур'єр, 2007. т.21 черв. .-С.21-22;Голос Украины, 2007. т.21 июня .-С.20-21