1Мастюгіна Г. Перерахунок пенсій держслужбовцям/Г. Мастюгіна // Урядовий кур'єр, 2007. т.21 черв. .-С.6