1Синько Р. Український Мікельанджело (Кавалерідзе І.П.)/Р. Синько // Українська культура, 2007. т.№5.-С.9