1Андріїв В. Трудові права людини у системі природного та позитивного права/В. Андріїв // Право України, 2007. т.№6.-С.61-64