1Князевич Р. Конституційно- правові підстави для прийняття нової Конституції України/Р. Князевич // Право України, 2007. т.№6.-С.9-14