1Авер'янов В. Закон про Кабінет Міністрів УКраїни: результати доктримального тлумачення/В. Авер'янов // Право України, 2007. т.№6.-С.3-8