1Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника міліції: Постанова.,12.05.07 №707 // Державний вісник України, 2007. т.№9-10.-С.68-71