1Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов'язку і військової служби.,11.05.07 №1014-5 // Орієнтир, 2007. т.№21.-С.7-11;Голос Украины, 2007. т.21 июня .-С.18-19