1Лагутов Ю. Міждержавне правове забезпеченя національного розвитку української діаспори/Ю. Лагутов // Трибуна, 2007. т.№3-4.-С.38-39