1Дєєва Н.М. Аудит/Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков. - 2007