1Грузинські казки,приказки та прислів'я/Упор.та пер.з груз.Р.Чилачави. - 2005