1Захарчук І. Досвід війни у художній свідомості шістдесятників/І. Захарчук // Дивослово, 2007. т.№6.-С.42-48