1Бебик В. Глобальна українська ідея/В. Бебик // Політика і час, 2007. т.№6.-С.41-44