1Величковський І. Повне зібрання творів.Дзигар цілий і напівдзигарик/І. Величковський. - 2004