1Латік В. Основні показники рівня життя населення/В. Латік // Праця і зарплата, 2007. т.№22.-С.2