1Василенко П. Про виплату допомоги по безробіттю/П. Василенко // Праця і зарплата, 2007. т.№22.-С.18