1Зюкова І. Потенціал маркетингових досліджень/І. Зюкова // Економіка.Фінанси.Право, 2007. т.№4.-С.3-7