1Безгін І.Д. Мистецтво і ринок/І.Д. Безгін. - 2005