1Будівничий української державності/Упоряд.Д.Павличко. - 2006