1Талан М. Соціальний захист сімей з дітьми/М. Талан // Соціальний захист, 2007. т.№5.-С.17-20