1Бокань В. Історія культури України/Бокань В.,Польовий Л.. - 2001