1Ольчадаєвська В. Забруднення навколишньго середовища. Вода- необхідна складова життєзабезпечення людини/В. Ольчадаєвська // Безпека життєдіяльності, 2007. т.№5.-С.41-46