1Дегодюк Е. Всесвітній День Землі й Україна/Е. Дегодюк // Безпека життєдіяльності, 2007. т.№5.-С.31-32