1Корсак К. Нано-, Піко-, фентонауки як єдиний засіб руху до ноосфери та сталого розвитку/К. Корсак // Безпека життєдіяльності, 2007. т.№5.-С.23-26