1Рязанова Н. Про державну допомогоу дітям/Н. Рязанова // Праця і зарплата, 2007. т.№21.-С.16