1Слижук О. Розвиток читацьких інтересів старшокласників (Гончар О. "Собор")/О. Слижук // Українська література в загальноосвітній школі, 2007. т.№6.-С.15-21