1Жила О. Вивчення роману В.Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь" у ВНЗ і школі/О. Жила // Всесвітня література та культура, 2007. т.№6.-С.21-26