1Талалай Х. Соціальне страхування: історія та сучасність/Х. Талалай // Людина і праця, 2007. т.№5.-С.22-24