1Байдебура П. Вибрані твори.Спогади про письменника.Дослідження творчості/Уклад.Ю.Байдебура. - 2001