1Мороз В. Правила користування готелями/В. Мороз // Юрист консультує, 2007. т.№17.-С.1-6