1Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок: Постанова.,16.05.07 №733 // Орієнтир, 2007. т.№18.-С.7-11