1Шевченко А. Цікавий календар/А. Шевченко // Вперед, 2007. т.2 черв. .-С.3