1Волков В. Європейські стандарти прав людини та юридична освіта в Україні/В. Волков // Право України, 2007. т.№5.-С.105-107