1Темченко О. Зміст соціальної функції держави щодо прав дитини в умовах євроінтеграції/О. Темченко // Право України, 2007. т.№5.-С.24-27