1Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів: Постанова., 12.05.07 №724 // Орієнтир, 2007. т.№17.-С.12-14