1Про затвердження Державної програми соціальної і професійної адаптації віцськовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на період до 2011 року: Постанова., 12.05.07 №720 // Орієнтир, 2007. т.№17.-С.11-12