1Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави: Постанова.,12.05.07 №702 // Орієнтир, 2007. т.№17.-С.7