1Уманський Ю. Сім чудес світу (Мачу- Піку, Александрійський маяк, Галікарнаський мавзолей)/Ю. Уманський // Чумацький шлях, 2007. т.№2.-С.19-23