1Горобець В. Запорозька Січ у першому вигнанні/В. Горобець // Чумацький шлях, 2007. т.№2.-С.9-10