1Науменко Г. Туризм- це обрії нової України/Г. Науменко // Культура і життя, 2007. т.№20.-С.1