1Николаев А. М.І. Туган- Барановський- перший російський економіст зі світовим ім'ям/А. Николаев // Меркурий, 2007. т.№4.-С.33-34