1Кулемзин А. Промисловий потенціал області/А. Кулемзин // Меркурий, 2007. т.№4.-С.10-12