1Вечірко Р. Державотворчі ідеї Вячеслава Липинського/Р. Вечірко // Освіта, 2007. т.№22-23.-С.8-9