1Про поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення: Постанова.,3.05.07 №684 // Праця і зарплата, 2007. т.№18.-С.11