1Соціально- трудові відносини // Людина і праця, 2007. т.№4.-С.24-25