1Качан Л. Пенсійна реформа: стан, проблеми, перспективи/Л. Качан // Людина і праця, 2007. т.№4.-С.4-5