1Й. Бродський: матеріали до варіантного вивчення його поезії // Всесвітня література, 2007. т.№5.-С.43-48